Doporučené odkazy

Církev bratrská - www.cb.cz

Česká evangelikální aliance - www.ea.cz

Ekumenická rada církví - www.ekumenickarada.cz

Magazín ChristNet (zpravodaj o křesťanském světě) - www.christnet.cz

Davar3 (Šikovný program pro studium Bible) - www.davar3.net

Theophilos (také šikovný program …)
www.theophilos.comhttp://www.cb.cz/karlovy.vary/theo.htm

ICEJ (Mez. Křesť. Velvyslanectví Jeruzalém) - www.icej.cz

Křesťanské knihkupectví Gimel - www.gimel.cz

Komentáře jsou uzavřeny.