Kdo jsme?

Jsme sborem Církve bratrské v České Třebové. To znamená, že jsme v první řadě CÍRKVÍ. Církev chápeme jako společenství lidí kolem Ježíše Krista. Vyznáváme tedy, že jsme uvěřili Ježíši a svěřili mu své životy jako svému Pánu. Radujeme se ze společenství ostatních věřících, kteří s námi mohou vyznávat totéž, a toužíme, aby Kristova církev rostla, byla Bohu k radosti a prospěšná lidem.

Jsme Církví BRATRSKOU. Protože máme jednoho Boha Otce, jsme si navzájem bratry a sestrami. Toužíme budovat a rozvíjet pokojné, vřelé a upřímné společenství duchovní rodiny. Členy této rodiny si nevybíráme, ale s láskou přijímáme ty, kdo se do ní narodí, tak jako je přijímá náš Nebeský Otec. Toužíme, aby i každý příchozí mohl zakusit mezi námi radost, otevřenost a Boží lásku.

Jsme SBOREM. Nejsme celou denominací, nejsme ani jedinými, kdo má výsadu nazývat se církví. Jsme sborem, tedy jedním společenstvím Božích dětí uprostřed mnoha a mnoha dalších. S ostatními sbory a denominacemi chceme žít ve shodě, lásce a pokojné spolupráci při nesení evangelia tomuto světu.

Jsme v ČESKÉ TŘEBOVÉ. Přijali jsme, že právě zde a v širokém okolí máme své místo, svůj úkol a své poslání od Boha. Nechceme však být uzavřeni do své budovy, ale chceme mít otevřená srdce, otevřené vztahy a otevřené domy pro druhé.

Informace na portálu Církve bratrské:

Církev bratrská,
Vyznání víry Církve bratrské,
Historie a současnost Církve bratrské

Historie českotřebovského sboru

Počátky našeho společenství najdeme na přelomu 19. a 20. století, kdy začala v České Třebové misijní práce kolportérů Biblí a prvních nadšených křesťanů. V září 1901 se do našeho města přistěhoval první kazatel Jan Mejstřík jako misijní pracovník. Sbor rychle rostl, v roce 1925 byla postavena během necelého roku nová modlitebna na Tykačově ulici, která slouží svému účelu až dodnes. Ve čtyřicátých letech chodilo do sboru mnoho lidí. S nástupem komunismu se sbor stal kazatelskou stanicí pod správou sboru v Litomyšli. V roce 2004 byl opět vyhlášen samostatný sbor Církve bratrské v České Třebové.

Sbor v historii vedli tito kazatelé:
J. Mejstřík (1901–04), A. Gayer (1904–07), Jos. Procházka (1907–08),
M. Pohl (1908–14), Fr. Hejzlar (1914–20), J. Kučera (1920–22),
A. Kostomlatský (1922–26), Fr. Hruda (1926–31), J. Beneš (1931–37),
L. Rejchrt (1938–45), J. Vybíhal (1945), J. Černý (1946–56),
D. Kolman, V. Kubový (1956–64), A. Kostomlatský (1964–69),
J. Špidlík (1969–91),  R. Staněk (1991–99), P. Kučera (1999–08),
T. Pospíchal (2008–2015), R. Staněk R. Staněk (2015 – dosud).

Komentáře jsou uzavřeny.