English Camp Pastviny

English camp logo

Aktuální informace: www.ecpastviny.cz

Pro koho je kemp určen?

Kemp je určen pro studenty, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině a současně zažít hezké chvíle se zajímavými lidmi v příjemném prostředí Pastvinské přehrady. Kemp probíhá vždy v druhé polovině července. Věk účastníků kempu je od 15 let do maturitního ročníku včetně.

Jak je vyučována angličtina?

Výuka probíhá ve skupinách vedených americkými lektory, jednotlivé skupiny jsou rozděleny dle úrovně znalostí angličtiny. Každý učitel je rodilý Američan. Tito učitelé jsou křesťané z kruhu Presbyterian Church of America (PCA).

Co všechno se na kempu děje? 

Program – dopoledne výuka angličtiny zaměřená na konverzaci, četbu, poslech, psanou angličtinu, slovní zásobu, gramatiku, zpěv a poslech anglických písní. Odpoledne siesta, konverzace v anglickém jazyce, sportovní a kreativní program. Večer hry, kreativní aktivity, „talks“ o životě a životních výzvách (diskuse v malých skupinkách / česky).

Každá část programu English Campu má svůj význam pro výuku, pro vytváření atmosféry a kvalitních vztahů na kurzu. Proto je celý program kurzu pro všechny účastníky povinný. Na účastníky kurzu se vztahuje schválený řád a denní režim. V případě porušení pravidel může být účastník z kempu vyloučen.

1 komentář: English Camp Pastviny

  1. Zpětné upozornění (pingback): Lektor | Etika mezi světy